2 Kagura Mikazuchiren gudaria dela frogatzen duten aipuak